Poda hegn - til forsiden
Indtast dit postnummer her,
så finder vi dit lokale Poda center:

Din varekurv

- er tom...
GÅ TIL HEGNSKASSEN

Hegnsnyt nr. 5: Naturens eget rensningsanlæg

Hornbæk Enge ved Randers er et flot eksempel på naturgenopretning. Gudenåen kan nu frit oversvømme engene, hvor næringsstofferne optages og omdannes til føde for græssende kvæg - i stedet for at bidrage til iltsvind i Randers Fjord.

Hornbæk EngeHer ses en del af Hornbæk Enge, med motorvejen og Randers by i baggrunden. Efter omlægningen består området af både våde og tørre enge, sumpområder og småsøer - komplet med en nyetableret ”fugleø”, til gavn for fuglelivet. Poda Hegn Randers har stået for opsætning-en af de mange kilometer kvæghegn omkring engene, der så vidt muligt plejes med afgræsning.
Hornbæk Enge
Engene vest for RandersEngene ligger vest for Randers, på den nordlige side af Gudenåen, gennemskåret af motorvejen.
Dækker et areal på 113 ha, langs godt 3 km af Gudenåen.
Området blev landindvundet i 1959.
2008-2011 er digerne blevet gennembrudt og omlagt, drænkanaler er blevet tilkastet og pumpestationen er fjernet.
Projektet forventes at reducere udledningen af kvælstof med 33 tons om året.
Engene plejes fremover i videst mulige omfang med afgræsning. 12 km. Poda hegn indhegner dyrene.
På engene er etableret en ”fugleø” og et stisystem med broer.
Læs mere om Hornbæk Enge på:
www.naturstyrelsen.dk og
www.avjf.dk/natur/gudenaengene

Find nærmeste forhandler
Find nærmeste forhandler »Hornbæk Enge ved Randers er nu ført tilbage til tiden, fra før engene blev landindvundet.
Dengang, i 1959, blev der gravet drænkanaler og anlagt diger ud mod Gudenåen, hvorefter vandstanden blev holdt kunstigt nede ved udpumpning af vandet.

Nu er pumpestationen fjernet og drænkanalerne kastet til. Digerne er blevet omlagt og ud mod Gudenåen er de gennembrudt, så vandet frit kan flyde ind og ud. Bag projektet står Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Randers Kommune.

Bortset fra herlighedsværdien og fordelene for dyre- og plantelivet, byder de nye engarealer på en konkret, miljømæssig egenskab: Engene optager og omsætter nemlig store mængder næringsstoffer - man regner med, at der hvert år fjernes 33 tons kvælstof fra vandet. På den måde spares den lange, smalle Randers Fjord for næringsstoffer fra åen, og risikoen for iltsvind og fiskedød reduceres, i tråd med regeringens ”Vandmiljøplan 2”.

Klaplåge i Hornbæk Enge Klaplåger giver publikum adgang til de afgræssede arealer.
Poda-lågerne er FSC-certificerede og ubehandlede, så de passer godt ind i det naturlige miljø.

Græs og planter vokser til gengæld godt på engene, og hvad er vel mere naturligt end at lade dem afgræsse. Til det formål har Poda Hegn Randers udført hegnsopgaverne med 2-tråds Poda hegn på FSC-miljøcertificerede hegnspæle.

Omlægningen af engene har i øvrigt strakt sig over 3 år. Bl.a. skulle nærliggende kolonihaver sikres mod oversvømmelser med nye afværgediger - mere end 130.000 kubikmeter jord skulle der til.

De genskabte enge er nu et paradis for dyrearter og planter, der ellers har svært ved at finde levesteder i det moderne landskab. Naturstyrelsen har desuden anlagt en 1/2 ha. stor ”fugleø”, hvor fuglene kan yngle i fred.

Borgerne i Randers har også fået masser af ny, god natur tæt på byen. Publikum kan passere gennem klaplågerne i kreaturhegnet, og øverst på digerne er der etableret stier og småbroer for gående og cyklende færdsel.Hornbæk Enge ved Randers er nu ført tilbage til tiden, fra før engene blev landindvundet. Dengang, i 1959, blev der gravet drænkanaler og anlagt diger ud mod Gudenåen, hvorefter vandstanden blev holdt kunstigt nede ved udpumpning af vandet.

Nu er pumpestationen fjernet og drænkanalerne kastet til. Digerne er blevet omlagt og ud mod Gudenåen er de gennembrudt, så vandet frit kan flyde ind og ud. Bag projektet står Naturstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Randers Kommune.

Bortset fra herlighedsværdien og fordelene for dyre- og plantelivet, byder de nye engarealer på en konkret, miljømæssig egenskab: Engene optager og omsætter nemlig store mængder næringsstoffer - man regner med, at der hvert år fjernes 33 tons kvælstof fra vandet. På den måde spares den lange, smalle Randers Fjord for næringsstoffer fra åen, og risikoen for iltsvind og fiskedød reduceres, i tråd med regeringens ”Vandmiljøplan 2”.

Arbejdet med at sætte ruinområdet i stand har strakt sig over flere sæsoner, og undervejs måtte der tages hensyn til både bygdens beboere og den historiske lokalitet.

Klaplåger giver publikum adgang til de afgræssede arealer. Poda-lågerne er FSC-certificerede og ubehandlede, så de passer godt ind i det naturlige miljø.

Græs og planter vokser til gengæld godt på engene, og hvad er vel mere naturligt end at lade dem afgræsse. Til det formål har Poda Hegn Randers udført hegnsopgaverne med 2-tråds Poda hegn på FSC-miljøcertificerede hegnspæle.

Omlægningen af engene har i øvrigt strakt sig over 3 år. Bl.a. skulle nærliggende kolonihaver sikres mod oversvømmelser med nye afværgediger - mere end 130.000 kubikmeter jord skulle der til.

De genskabte enge er nu et paradis for dyrearter og planter, der ellers har svært ved at finde levesteder i det moderne landskab. Naturstyrelsen har desuden anlagt en 1/2 ha. stor ”fugleø”, hvor fuglene kan yngle i fred.

Borgerne i Randers har også fået masser af ny, god natur tæt på byen. Publikum kan passere gennem klaplågerne i kreaturhegnet, og øverst på digerne er der etableret stier og småbroer for gående og cyklende færdsel.


Tilmeld dig Podas Nyhedsbrev
Poda Hegn på InstagramPoda Hegn på YouTubePoda Hegn på FacebookPoda Hegn på Google+Poda bruger cookies2017 © Poda A/SKatalogNyhedsbrevKontakt