Til kamp mod hybenroserne

Oprettet d. under Naturpleje

Til kamp mod hybenroserne

Hybenrosen stammer oprindeligt fra Asien og udkonkurrerer de hjemmehørende arter i den danske natur. Bekæmpelsen har høj prioritet i mange kommuner, men planten har vist sig vanskelig at udrydde. Afgræsning med får har givet gode resultater.

 

De fleste kender nok hybenrosen (eller ”rynket rose” som den rettelig hedder), men den frodige, tornede busk med de røde hyben hører slet ikke til i den danske natur. Den vandt især indpas i 1950'erne, hvor den blev udplantet som afskærmning og prydplante i de dengang nye sommerhusområder. I dag er rynket rose den mest udbredte ”invasive” art i Danmark. Hvis ikke den bekæmpes, vil andre arter bogstavelig talt udkonkurreres. Rynket rose er især en trussel i strandoverdrev og klitheder, der er noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark.

 

Bekæmpelsen har høj prioritet hos både Naturstyrelsen og i de berørte kommuner. I samarbejde med Thisted Kommune er Poda Hegn Thy og virksomheden Witdahls i gang med et forsøgsprojekt i Vangså. Her bliver der udført forsøg med opgravning/nedgravning, sprøjtning, afdækning med plast og fibertex samt nedskæring og stødsprøjtning.

 

Bekæmpelsen er ikke så ligetil, fortæller Niels Lodahl, der driver både Witdahls og Poda Hegn Thy: ”Busken spredes både med frø og underjordiske skud, og den har et utroligt stærkt rodsystem. Ved projektet i Vangså har vi set, at rødderne kan nå en dybde på op til 2 meter – og når busken samtidig er glad for sandet jord og kan overleve både hård frost, stærk varme, vind, tørke og endda saltvand, står man med lidt af en udfordring.”

 

Hybenrosen spreder sig og udkonkurrerer de oprindelige

arter i naturen, hvis ikke den bekæmpes.

Naturlig bekæmpelse med afgræsning

En mere naturlig bekæmpelsesmetode er afgræsning. I Hamborg i Thy har Poda Hegn lavet forsøg med afgræsning, hvor der blev opsat et Poda fårehegn efter en grundig jordfræsning. Fårene af racen Spellsau gik og græssede i en periode på 2 år og herefter var der ingen genvækst af den rynkede rose.

 

Også geder bliver indsat i kampen mod de aggressive roser. ”Afgræsning med geder er en meget effektiv metode - selv på store, gamle roser. De kan græsse stående på bagbenene og derved nå de højeste skud”, forklarer Niels Lodahl. De adrætte geder kræver til gengæld et virkelig godt hegn.

 

Får af racen Spellsau æder gerne løs af hybenroserne.

Indhegningsløsninger i naturen

Når det gælder indhegninger til græssende får og geder kan Poda sørge for den korrekte løsning. Følges Podas hegnsstandarder, kan der laves en sikker og holdbar indhegning - også til krævende dyr og vådt eller kuperet terræn. En virkelig god og gennemprøvet løsning er f.eks. et nethegn med Poda Supernet, monteret med eltråde på afstandsisolatorer samt i toppen af hegnet.

 

Foregår bekæmpelsen på strandenge og andre steder, hvor der skal være adgang for offentligheden, har Poda et bredt udvalg af færiste og lågeløsninger. Forskellige typer af speciallåger holder dyrene sikkert indhegnet og er nemme at betjene - også for f.eks. cyklister, ryttere og kørestolsbrugere.

 

Kampen mod hybenroserne har vist sig at være et langt, sejt træk, men med en vedholdende indsats er det muligt at standse udbredelsen af den invasive busk.

 

Niels Lodahl viser resultatet af fårenes afgræsning. 

Hybenroserne er væk, mens buskene stadig trives 

udenfor indhegningen.

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2022