Hegn til svin


Regler for hegn til frilandsgrise

Bekendtgørelsen om hold af svin på friland siger bl.a., at en indhegning skal bestå af et indre hegn og et omfangshegn, i en indbyrdes afstand af mindst fem meter.

Alternativt kan det indre hegn etableres direkte på omfangshegnet, hvis det består af mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde. Denne alarmfunktion findes i Poda´s avancerede spændingsgivere.

Desuden skal der tages hensyn til omgivelserne: Det indre hegn skal være placeret mindst 10 meter fra arealer med offentlig adgang, og mindst 50 meter fra rastepladser, campingpladser og lignende.

Det ydre hegn, omfangshegnet

Som omfangshegn anbefaler vi et stærkt nethegn med Poda Supernet, typisk 100 cm højt og monteret med eltråde på indersiden. Poda Supernet er udført i ”high-tensile” stål og er konstrueret med den særlige ”tight-lock” knude i alle trådsamlinger.

Supernettets høje kvalitet gør, at hegnet holder formen og kan fjedre ved påvirkninger. Levetiden overgår langt de almindelige nethegn, og da Supernettet desuden tillader en større pæleafstand, er forskellen i de samlede anlægsudgifter minimal.

I områder med stort rævetryk kan det være nødvendigt med et 140 cm højt Supernet, kombineret med ekstra elsikring.

Inderhegnet

Et separat inderhegn kan typisk udføres som et 3-4 tråds Poda hegn med Insultimber. Vildsvin kræver pga. deres natur en noget stærkere indhegning.

Bemærk, at det nu er tilladt at montere inderhegnet direkte på omfangshegnet, hvorved indhegningen kan forenkles betydeligt! I dette tilfælde skal der anvendes Poda’s avancerede M-i serie spændingsgivere, der er i stand til at alarmere om fejl på el-hegnet.

Kontakt os for rådgivning om korrekt og effektiv indhegning af dine frilandsgrise!

Se her vores anbefalinger til hegn til svin

 

 

 

Download produktblade

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2020