Naturpleje med afgræsning - Natura 2000 projekter


LIGE NU! Få tilskud til indhegninger og tilbehør!

Har du jord i udvalgte naturområder, kan du nu søge om tilskud til ”Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning” hos Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsrunden er åben indtil den 14. december 2021.

Både privatpersoner, organisationer og foreninger (f.eks. et ejerlaug) kan ansøge om tilskud. Arealerne i projektområdet skal være udpeget som særligt Natura 2000-område, overdrev eller Nationalpark.

 

Læs alt om tilskudsordningen og få vejledning om ansøgning fra Landbrugsstyrelsen her:

Er du i tvivl om du har jord i et ansøgningsberettiget område? Få vist matrikelnumre og udpegede naturområder fra Danmarks Arealinformation her:

​​​​​

 

 


 

Oversigt over tilskud

Her kan du se, hvor meget du kan få i tilskud:

 

Hegn, led og låger

Nye træpæle, tråd og/eller net, led og låger samt professionel hegnsopsætning.

1- og 2-trådet hegn 20 kr./stk.
3- og 4-trådet hegn samt nethegn 29 kr./stk.

 

Drikkevandsforsyning

Indkøb, opsætning og installation af kar og pumpe, herunder evt. svømmeventil, rør og nedlægning af rør.

Drikkekar (mindst 500 L) og pumpe 13.500 kr./stk.
Drikkekar (400 L) og pumpe 13.100 kr./stk.
Drikkekar, mindst 500 L 2.000 kr./stk.
Drikkekar, 400 L 1.600 kr./stk.
Drikkekop 410 kr./stk.
Mulepumpe 2.000 kr./stk.

 

Fangefold

Fast eller mobil fangefold i træ eller metal, med et areal på mindst 10 m2. Tillige montering, hvis du investerer i en fast fangefold.

Fangefold 17.300 kr./stk.


Elforsyning

Indkøb og montering af ny elforsyning, herunder evt. køb og trækning af kabler.

Elforsyning 9.000 kr./stk.

 

Rørbro - kreaturovergang

Rørbro 12.600 kr./stk.

 

Rydning

Du kan desuden få tilskud til rydning af tilgroede arealer for træer og buske, samt fjernelse af ryddet plantemateriale. Se yderligere i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide. Følg linket her på siden.

 


 

Hvorfor afgræsning i naturen– og hvad er Natura 2000?

Meget af den lysåbne natur, vi kender og elsker, er oprindeligt skabt af græssende dyr – dyr, der i dag mangler i naturen.

Disse naturområder er vigtige levesteder for sjældne dyr og planter, og uden afgræsning vil krat og skov hurtigt få ”overtaget”, til skade for biodiversiteten.

Natura 2000 er en europæisk naturforvaltningsplan, der har som formål at genskabe, forvalte og vedligeholde de særlige naturområder - såsom heder, overdrev, moser, strandenge, vandhuller og ådale.

Med afgræsning bevarer vi disse naturområder, og det unikke dyre- og planteliv der trives her. Gode hegnsløsninger er nødvendige for at holde de græssende dyr indhegnet, og skaber et velfungerende samspil mellem dyr, mennesker og det omgivende samfund.

Hvad kan vi gøre for dig?

Poda Hegn har årtiers erfaring med naturpleje- og afgræsningsprojekter. Som totalleverandør kan vi levere en komplet indhegningsløsning med led, låger, færiste, drikkevandsforsyning mm. Du finder Poda-centre over hele landet - vi er både landsdækkende og kender dit lokalområde. Med Poda som hegnspartner får du bl.a.:

 

  • Rådgivning om de rette løsninger til netop dit projekt
  • Gennemprøvede, holdbare materialer og tilbehør
  • Effektiv og professionel hegnsopsætning
  • Hurtig service fra dit lokale Poda-center

 

Brug for inspiration? Download vores Naturplejefolder her.

Brug for hjælp til et projekt? Kontakt dit lokale Poda-center her.

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2022