Poda garantier


3 års garanti på spændingsgivere

(vnr. 10300 - 10396)

Gallagher El-Hegn er omfattet af 3 års garanti imod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke tyveri, lynnedslag og skader forårsaget af fejlbetjening. I tilfælde af defekt bedes el-hegnet indleveret til købsstedet, sammen med købsfaktura. El-hegnet kan evt. afhentes/leveres imod et mindre gebyr.

8 års garanti på Poda Super drikkekar

(Vnr. 70502 og 701002)

Ved brud på Poda Super drikkekar inden 8 år fra købsdatoen, ombytter vi drikkekarret til et nyt. Det er en betingelse, at drikkekarret har været anvendt efter forskrifterne og ikke til andet end vanding af dyr, at drikkekarret ikke har været transporteret med indhold, at drikkekarret udelukkende har været anvendt udendørs (ikke i stald) og har stået på et fast og plant underlag. Garantien dækker ikke brud forårsaget af dyr, som har været oppe i karret.

15 års garanti på hegnstråd

(vnr. 2000 - 2002)

Vi garanterer for hegnstrådens kvalitet og funktionsduelighed. Garantien dækker ved gennemtæring inden for garantiperioden. Skulle der opstå gennemtæring flere steder på tråden, og er tråden normalt behandlet, ombyttes tråden med ny tråd. Garantien dækker udelukkende tråden, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 6,6 procentpoint om året. Det betyder for dig, at holder tråden kun i 7 1/2 år, så får du ny tråd til 1/2 pris.

20 års garanti på Insultimber

(vnr. 34759 - 347735)

Vi garanterer at Insultimber holder i 20 år. Garantien betyder, at vi ombytter Insultimber, som er gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende pæle/bats, ikke evt. montering eller følgeskader.

20 års garanti på (A) trykimprægnerede Poda hegnspæle

(vnr. 306150 - 314350)

Vi garanterer pælenes holdbarhed og funktionsduelighed i 20 år fra købsdato. Garantien betyder, at vi ombytter stolper, som er gennemrådnet inden for garantiperioden. Garantien dækker udelukkende pælen, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 5 procentpoint om året. Det betyder for dig, at holder pælen i 10 år, så får du en ny stolpe til 1/2 pris.

10 års garanti på Havehegn LUX

(Vnr.2608003 - 2620004, dog ikke 2610001 og 2618006)

Vi garanterer nettets kvalitet. Garantien dækker ved gennemtæring inden for garantiperioden. Skulle der opstå gennemtæring flere steder på tråden, og er nettet normalt behandlet, ombyttes nettet med nyt. Garantien dækker udelukkende nettet, ikke evt. montering eller følgeskader. Dækningen falder med 5 %-point om året. Det betyder for dig, at holder nettet kun i 10 år, så får du nyt net til 1/2 pris.

Kontakt dit nærmeste Poda center, hvis du har spørgsmål »

Dokumentation

Fælles for alle garantier gælder, at original købsfaktura skal kunne fremvises.

 

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2022