Vildthegn


Vildthegn

Effektiv indhegning af vildt – og afværgning af vildt – forudsætter ekspertise og robuste materialer, fordi mange vildtlevende dyrearter, i modsætning til tamme dyr, bevæger sig over store afstande og derfor har en naturlig sans for at forcere barrierer i landskabet.

Bisonhegn

For ca. 2000 år siden var europæisk bison en naturlig del af den danske fauna, og i Europa har bison været udryddet som vildtlevende dyr siden begyndelse af forrige århundrede. Europæisk bison indføres i stigende omfang til bisonfarme i Danmark, og på Europæisk plan re-introduceres bison til den vilde natur. Bison vejer op til 900 kg og er det største landlevende pattedyr vi har. Bison er aggressiv og løber hurtigt, og derfor stiller det det ekstra store krav til materialerne, når bison skal indhegnes. Læs mere om Bison her.

Professionel montering

Poda er landsdækkende, og fra vores 16 centre, tilbyder vi rådgivning, montering og servicering af alle typer vildthegn. Vores erfarne montører råder alle over professionelt værktøj og terrængående maskiner, og derfor kan du være sikker på et robust og effektivt vildthegn, når du vælger Poda som leverandør.

Vildsvinehegn

Vildsvin er på vej tilbage som vildtlevende dyreart i dansk natur. I forhold til jagt og skovbrug kan det være en fordel, men i forhold til landbruget udgør vildsvin en stor udfordring, fordi vildsvin kan forårsage stor skade på afgrøder og sprede sygdomme til tamsvinene. Da vildsvin kan veje helt op til 350 kg og er mindre følsomme for elhegnets elektriske stød end almindelige grise, stiller vildsvinehegn store krav til materialer og montage. Hos Poda har vi stor erfaring med hegn til vildsvin, og det er fx Poda, der har indhegnet vildsvinene i Lille Vildmose.

 

 

 

 

Send en besked og få svar fra dit lokale Poda center


 

© Poda A/S 2022